Kateřina Foltýnová doporučuje,

nakupovat české, kvalitní, ekologické produkty pro svou domácnost a podporovat tak českou ekonomiku, chránit své zdraví. Díky koncentraci produktů šetřit peněženku a chránit přírodu

Protože naši Zemi jsme nezdědili po svých předcích, ale půjčili jsme si ji od našich dětí.